Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 Warszawie

Wstęp Deklaracji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie zobowiązuje się

zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20.

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-28


Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. niektóre pliki w tym PDF, nie są dostępne cyfrowo,

2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

3. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

4. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

5. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

6. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Bartoszem Lewandowskim (administratorem sieci komputerowej) lub wicedyrektorem Wiesławą Szustkiewicz mailowo ppp20@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie 22 666 17 74.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

[Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień]

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego


Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie:

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa znajduje się na wspólnej,


ogrodzonej działce razem z Biblioteką Publiczną.

1. Sposób Dojazdu


Poradnia znajduje się przy ul. Powstańców Śląskich 17. Dojazd wyłącznie od ul.Sucharskiego. Dojścia piesze są od ulic Powstańców Śląskich i Sucharskiego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Stojaki dla rowerów znajdują się przy wejściu do Poradni.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Włochy znajduje się w odległości około 2 500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości około 300 m: Synów Pułku nr 129, 189. Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości około 300 m: Synów Pułku nr 10, 13, 26, 27, Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio przy budynku w odległości kilku metrów od Poradni. Najbliższy postój taksówek przy ul. Człuchowskiej.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Poradni jest oznakowane, bez schodów, wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i dostępne dla osób na wózku inwalidzkim oraz matek z dziećmi w wózkach (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Budynek bez barier architektonicznych. Dojście piesze jest równe, z niewielkim nachyleniem, dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Wejście do recepcji prowadzi przez wiatrołap, w którym jest tablica informacyjna. W recepcji znajduje się druga tablica informacyjna z wykazem pracowników pedagogicznych oraz telewizor, na którym wyświetlane są aktualne informacje dotyczące pracy Poradni oraz zasad korzystania z niej. Sala do obsługi petentów jest przestronna, usytuowana na parterze. Przy recepcji znajduje się szatnia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Petenci obsługiwani są na parterze i kierowani do poszczególnych gabinetów znajdujących się na I piętrze, na którym również znajduje się telewizor wyświetlający najważniejsze informacje. Schody są zabezpieczone barierką z poręczami na różnej wysokości (dla osób dorosłych oraz dzieci). Budynek wyposażony jest w windę.

Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I piętrze przy windzie. W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz swobodna przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa jest wyposażona w obustronne poręcze. W pomieszczeniu znajduje się blat do przewijania dziecka.

 
 
Wprowadził Kamela Ewa (PPP nr 20) 22-09-2020
Aktualizujący Kamela Ewa (PPP nr 20) 22-09-2020
Zatwierdzający Zabłocka Maria 22-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Liczba odwiedzin: 82
Rejestr zmian