Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

  Drukuj
 

Organami poradni są:

1. Dyrektor

2. Rada Pedagogiczna

 

 

Działy Poradni:

 

Dział wczesnego wspomagania rozwoju wraz z wczesną interwencją

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest dla dziecka z niepełnosprawnością posiadającego opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w celu pobudzenia i stymulowania ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Przez wczesną interwencję rozumiemy pomoc całej rodzinie w nawiązaniu z dzieckiem optymalnej, adekwatnej do potrzeb relacji. Pomocą obejmujemy kobiety w ciąży i rodziny z dziećmi od urodzenia do ukończenia 3 roku życia.

 

Dział przedszkolny

Celem naszych działań jest wczesne rozpoznanie dysharmonii rozwojowych, różnego stopnia opóźnień w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym małego dziecka. Poradnia podejmuje różnorodne formy oddziaływań niwelujących występujące deficyty rozwojowe i usprawniające rozwój a tym samym zapobiegające występowaniu trudności w późniejszym okresie życia a także stymulujące wszechstronny rozwój dziecka

 

Dział szkół podstawowych

Dzieci rozpoczynające obowiązek szkolny muszą sprostać wielu wyzwaniom rozwojowym oraz obowiązkom i zmianom, które niesie za sobą nauka w szkolna. Większe znaczenie niż rodzice zaczyna odgrywać nauczyciel w szkole i rówieśnicy. Więcej też niż zabawy w życiu dziecka w tym wieku zajmuje nauka, obowiązki. Szczególnie więc interesujemy się tą grupą wiekową i dla nich mamy przygotowaną szeroką ofertę zajęć

 

Dział gimnazjalno-licealny wraz z poradnictwem edukacyjno-zawodowym

Rozwój młodzieży w wieku szkoły ponadpodstawowej charakteryzuje duża labilność emocjonalna, bunt przeciwko autorytetom ale i chęć poszukiwanie drogi życiowej i tworzenie własnego systemu wartości. Dlatego też młodzi ludzie wymagają wówczas szczególnego wsparcia i mądrego pokierowania.

Decyzje o wyborze zawodu są jednymi z ważniejszych decyzji, gdyż to od nich zależy przyszłe życie zawodowe człowieka. Wybór zawodu może być trudny, złożony, ze względu na sytuację ryzyka, w której jest podejmowany oraz wiek uczniów, którzy znajdują się wtedy w okresie dojrzewania. Dla określonej grupy uczniów, których stan zdrowia w poważnym stopniu ogranicza wybór zawodu podjęcie racjonalnej decyzji zawodowej stanowi problem szczególnie trudny, wymagający fachowej pomocy doradcy zawodowego

 

Dział terapii pedagogicznej

Problemy szkolne – z czytaniem, pisaniem i liczeniem są najczęstszymi przyczynami zgłaszania się dzieci wraz z rodzicami do naszej Poradni. Dziecko, po dokonaniu kompleksowej diagnozy psychologiczno–pedagogicznej, w wyniku której stwierdza się dysleksję lub dyskalkulię może skorzystać w Poradni z zajęć kompensacyjno - korekcyjnych.

 

Dział logopedii

Logopedzi naszej Poradni przyjmują wszystkie zgłaszające się dzieci, młodzież ich rodziców na konsultacje logopedyczne. Mowa jest czynnością złożoną, jej opanowanie zależy od wielu czynników, m.in.: od prawidłowej budowy narządu mowy, prawidłowo ukształtowanego ośrodkowego układu nerwowego, prawidłowo funkcjonującego narządu słuchu, prawidłowego rozwoju umysłowego i odpowiednich warunków środowiskowych. Uczenie się mówienia jest największym skokiem intelektualnym w życiu dziecka, otwiera ono przed dzieckiem nowy świat, świat pytań, rozumowania, komunikacji społecznej i opinii, które nadają ogromnego przyspieszenia wszystkim innym rodzajom uczenia się

 

Dział systemowej terapii rodzin

Traktując rodzinę jako system powiązanych ze sobą osób, z ich funkcjami, zadaniami, rolami w rodzinie, sposobami ich spełniania, etapami rozwoju rodziny, staramy się, w ramach prowadzonej systemowej terapii rodzin pomagać w przywracaniu rodzinom zachwianej z różnych powodów homeostazy, stabilności. Spotkania terapeutyczne z rodziną odbywają się co 3 - 4 tygodnie. Czasem, wspomagająco, prowadzona jest również terapia par małżeńskich - spotkania są wtedy częstsze - co 2 tygodnie. W zależności od potrzeb dzieci korzystają również z innych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej oferowanej przez naszą Poradnię

 

 

W Poradni powołuje się doraźne zespoły problemowe oraz komórki organizacyjne, działy, których celem jest dokonywanie opracowań, ustalenie optymalnych zasad pracy, wypracowanie nowych form i metod badań i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzielenie się doświadczeniami, konsultowanie trudnych spraw, superwizowanie.

 

Struktura organizacyjna poradni

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.mdrozdz 30-10-2012
Aktualizujący bzmw/ext.strysinski 24-03-2016
Zatwierdzający Zabłocka Maria 24-03-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-03-2016
Liczba odwiedzin: 2887
Rejestr zmian