Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

1.   Specjalistyczną pomoc psychologiczno–pedagogiczno–logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi i rehabilitant w następujących dziedzinach:

·       profilaktyki,

·       wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

·       interwencji kryzysowej;

·       diagnozy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej;

·       komputerowych badań programem „Słyszę”;

·       psychoedukacji;

·       mediacji;

·       doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego;

·       treningów umiejętności;

·       terapii psychologicznej (w tym systemowa terapia rodzin);

·       terapii pedagogicznej;

·       terapii logopedycznej;

·       orzecznictwa (o potrzebie kształcenia specjalnego i o potrzebie nauczania indywidualnego)

Poradnia zatrudnia także lekarzy konsultantów: specjalistę psychiatrii oraz neurologa.

2.   Oferta adresowana jest głównie do:

·       dzieci (od wieku niemowlęcego przez cały okres żłobkowy i przedszkolny)

·       uczniów

·       młodzieży

·       rodziców

·       opiekunów

·       nauczycieli, rad pedagogicznych

·       pracowników pedagogicznych placówek oświatowych i służby zdrowia, zwłaszcza Dzielnicy Bemowo

3.   Poradnia w swej pracy i sposobach realizacji zadań uwzględnia potrzeby osób korzystających z jej pomocy. W sprawach wykraczających poza zadania i kompetencje poradni psychologiczno-pedagogicznej współpracuje i kieruje do poradni specjalistycznych.

4.   Rodzice / opiekunowie prawni wyrażają pisemną zgodę na badania psychologiczne dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.
Uczniowie pełnoletni mogą wyrażać zgodę na badania we własnym zakresie.

5.   Badania psychologiczne wykonuje psycholog opiekujący się placówką oświatową, chyba, że dyrektor z ważnych powodów zdecydował inaczej.

6.   Dzieci, młodzież, rodzice/opiekunowie przyjmowani są na badania w terminach uzgodnionych z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą Poradni.

7.   Na zajęcia postdiagnostyczne kierowane są dzieci i młodzież po badaniach psychologicznych, pedagogicznych, po konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia w poradni.

8.   Psycholog opiekujący się daną placówką oświatową kieruje dzieci i młodzież na odpowiednie dla nich zajęcia terapeutyczne w poradni lub zaleca inne zajęcia realizowane w innych ośrodkach.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.mdrozdz 30-10-2012
Aktualizujący bzmw/ext.mdrozdz 29-01-2014
Zatwierdzający Zabłocka Maria 29-01-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-01-2014
Liczba odwiedzin: 1843
Rejestr zmian